PREMIUM je tarif, ktorý je pri FakturaOnline.sk vybavený najviac funkciami ako ukladanie a úprava vystavených faktur jejich kopirovanie a dalhšie funkcie.

Funkcionality tarifu PREMIUM

Ku klasickej možnosti vystavovania faktúr a možnosti odoslať ich e-mailom sú pridané aj nasledujúce:

  • Ukladanie vystavených faktúr

Pri tarifu PREMIUM je veľkou výhodou tiež možnosť vystavené faktúry stiahnuť do vlastného počítača kedykoľvek. Táto možnosť je pri tarifu MINI obmedzená a faktúru je možné stiahnuť hneď po jej vystavení, neskôr (napríklad pre potreby daňového priznania) to už nejde. Pri sťahovaní má užívateľ pri tarifu PREMIUM k dispozícii aj funkciu hromadného uloženia všetkých, alebo vybraných faktúr, do PC.

Fakturaonline.sk ponúka svojim používateľom veľké množsto funkcií

  • Úprava vystavených faktúr

Pretože sa môže stať, že užívateľ pri vystavovaní urobí napríklad chybu v čiastke, alebo sa s klientom dohodne na iných podmienkach, nemusí s tarifom PREMIUM vystavovať danú faktúru znovu (odpadá tak nutnosť riešiť zmenu variabilných symbolov, duplicitné doklady, apod.). V takýchto prípadoch má možnosť faktúru priamo upraviť.

  • Zobrazenie stavu faktúr a zobrazenie stĺpcov

V sekcii Vystavené faktúry môže užívateľ s tarifom PREMIUM vystavené faktúry zobrazovať podľa zvolených kritérií (dátum vystavenia, odberateľ, dátum zdaniteľného plnenia atď.) a označovať ich stav (zaplatené, odoslané, po splatnosti).

  • Vyhľadávanie vo faktúrach

Vo faktúrach je možné jednoducho vyhľadávať podľa kľúčových slov alebo zobraziť len faktúry (ne)zaplatené.

  • Kopírovanie faktúr

V prípade pravidelného vystavovania faktúry s rovnakými údajmi môže užívateľ faktúry kopírovať. V sekcii Vystavené faktúry je možné faktúru duplikovať jedným kliknutím.

  • Hromadné akcie

Faktúry je možné hromadne sťahovať, označovať ich stav alebo ich odstrániť.