Pri používaní nástroja FakturaOnline.sk môžete jednoducho a rýchlo vystaviť faktúru a okamžite ju odoslať e-mailom odberateľovi. Čo ponúka FakturaOnline v súvislosti s odosielaním faktúr, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Po vyplnení formulára na vytvorenie faktúry sa v pravom dolnom rohu obrazovky nachádza stĺpec umožňujúci okamžité odoslanie faktúry e-mailom.

Odoslanie faktúry e-mailom

Ak chcete faktúru odoslať e-mailom, stačí vyplniť e-mail do stĺpca Príjemca.

V prípade, že e-mailová adresa prijemca bola v minulosti už použitá, môžete ju jednoducho nájsť v rozbaľovacom menu.

Odoslanie faktúry e-mailom

Ak si želáte, aby bol ako odosielateľ uvedený iný e-mail než ten, ktorý máte zaregistrovaný na FakturaOnline.sk, e-mailovú adresu môžete upraviť v stĺpci Odosielateľ.

Medzi ďalšie užitočné funkcie FakturaOnline.sk patrí možnosť zaslať kópiu faktúry na váš e-mail a pripojiť k e-mailu ďalšie prílohy.

Odoslanie faktúry e-mailom

Šablóny e-mailov

Predmet a text e-mailu môžete prednastaviť v sekcii Môj účet - Šablóny e-mailov.

O tom, ako vytvoriť šablóny e-mailov, sa dočítate v tomto článku.

Odoslanie faktúry e-mailom

Odoslaní už vystavenej faktúry e-mailom

Používatelia tarifu Premium majú možnosť kedykoľvek odoslať už vystavenú faktúru e-mailom v sekcii Vystavené faktúry.

Na odoslanie faktúry e-mailom stačí pri vybranej faktúre kliknúť na ikonu e-mailu a odoslať ju prijímateľovi.

Odoslanie faktúry e-mailom

Týmto spôsobom môžete tiež odoslať poďakovanie v prípade, že faktúra už bola zaplatená, alebo pripomienku v prípade, že uplynula dátum jej splatnosti.

Poďakovanie
Pripomienka

Overenie odoslania faktúry e-mailom

Ak si chcete overiť, či ste v minulosti faktúru odoslali e-mailom a či bola faktúra prijímateľovi doručená, môžete to urobiť v sekcii Vystavené faktúry, kde stačí kliknúť na číslo danej faktúry. Následne sa vám faktúra zobrazí a v hornej lište nájdete stĺpec História. Tu nájdete dátum a čas odoslania faktúry, jej doručenie a zobrazenie prijímateľom.

Odoslanie faktúry e-mailom