Pri predĺžení tarify na Fakturaonline.sk sa občas vyskytne chyba s aktiváciou. Prečítajte si tie najčastejšie s ktorými sa môžete stretnúť.

Prijatie platby

Klienti sa s problémom prijatia platby môžu stretnúť v oboch prípadoch predĺženia - zo skúšobného obdobia aj v prípade predĺženia už existujúcej ročnej tarify MINI a PREMIUM. Najčastejšou príčinou je zle uvedený variabilný symbol.

Expirace SK

Zle uvedený variabilný symbol pri platbe

Najčastejšou príčinou chyby pri aktivácii tarify je zle uvedený variabilný symbol, kvôli ktorému sa platba automaticky nespáruje s účtom. Pri platení predplatného je najlepšie využiť bránu na online platenie kartou (odkaz je vždy v e-maile potvrdzujúci objednávku) prípadne pri tvorbe objednávky na webovej stránke. Systém vyplní variabilný symbol automaticky a tým nedôjde k chybe pri prepise. Prípadne je možné využiť platbu pomocou QR kódu, ktorý je tiež uvedený v potvrdzovacom e-maile.

Ako postupovať, ak sa tarifa neaktivovala

Prvým krokom je overenie, či bola platba skutočne realizovaná. Ak klient zistí, že zaplatil so zlým bankovým variabilným symbolom alebo aj napriek strhnutiu platby nebola tarifa aktivovaná, najrýchlejšia cesta je napísať na [email protected], platba bude vyhľadaná ručne, spárovaná s profilom klienta a účet bude vzápätí aktívny.