Proforma faktúra na rozdiel od ostatných dokladov nie je účtovným a teda ani daňovým dokladom. Tento doklad predchádza skutočnej faktúre či faktúre zálohovej. Informácie uvedené na tomto doklade majú teda iba informatívny charakter. Na vzore proforma faktúry si všimnite najmä oznámenie, že tento doklad nie je daňovým dokladom, ktorý je povinný.

<span class="translation_missing" title="translation missing: sk-SK.templates.show.description_html">Description Html</span>

Videoukážka

Proforma faktúra - vzor