Vyskúšajte funkciu nastavenia stĺpcov pre vystavené faktúry na Fakturaonline.sk. Definujte si stĺpce presne podľa svojich potrieb podľa čísla, dodávateľa, stavu úhrady a ďalších.

Nastavenie používateľ nájde v sekcii Vystavené faktúry vpravo pod ikonkou Zobrazenie stĺpcov.

Sekcia Vystavené faktúry v FakturaOnline.sk obsahuje zoznam vydaných faktúr za dané obdobie a sumarizuje všetky údaje.

K dispozícii sú nasledujúce položky:

 • Číslo
 • Stav
 • Odberateľ
 • Dodávateľ
 • Vystavené (dátum vystavenia)
 • Splatnosť
 • Zaplatené
 • Odoslané
 • Zdaniteľné plnenie
 • Typ faktúry
 • Čiastka

Čiastka a číslo dokladu sú nemenné položky a zobrazujú sa vždy.

Pre zobrazenie stĺpcov stav, zaplatené a odoslané je nutné mať zapnuté Stavy faktúr. Je možné tak jednoducho urobiť v sekcii Môj účet -> Nastavenie účtu -> Všeobecné informácie zapnutím Stavu faktúr. Následne je nutné nastavenie uložiť.

Nastavenie zobrazovaných stľpcov v zozname vydaných faktúr na FakturaOnline.sk