Po vypršaní päťtýždňovej skúšobnej verzie si môžete vybrať z dvoch ročných taríf. Tarifa Mini a Premium, ktorá sa poskytuje v rámci skúšobného obdobia.

Skúšobná verzia je poskytovaná v rozsahu tarifu PREMIUM.

Akonáhle sa TRIAL blíži ku koncu, posiela systém upozorňujúci e-mail na adresu k účtu. V tomto informačnom e-maile sú popísané nielen spôsoby, ako tarifu predĺžiť, ale sú tu aj priblížené rozdiely v ponúkaných možnostiach a pokyny k platbe.

Tarif je možné predĺžiť:

- Priamo v administrácii účtu FakturaOnline.sk

- Cez upozorňujúci e-mail, ktorý obsahuje nielen kliknutie na porovnanie taríf, ale ponúka priamo možnosť zaplatiť a predĺžiť tak tarifu obratom.

V prípade problémov je vždy k dispozícii systémová podpora na e-maile [email protected].