FakturaOnline.sk ponúka možnosť označenia stavu faktúr. Nasledujúci článok vám predstaví všetky výhody tejto funkcie, ktorá umožňuje označovať a sledovať stav faktúr od ich zaplatenia až po prekročenie termínu splatnosti.

Túto funkciu nájdete v sekcii Vystavené faktúry, kde sa prehľadne zobrazuje stav každej faktúry - či už je už zaplatená, alebo naopak, nezaplatená alebo uplynula dátum jej splatnosti.

Stavy fakúr

💡 Možnosť zobrazenia stavu faktúr je k dispozícii užívateľom s tarifom PREMIUM a pre nových registrovaných je táto funkcia spustená automaticky.

Ako na zapnutie stavu faktúr

Užívatelia, ktorí  FakturaOnline.sk využívajú už dlhšiu dobu, môžu túto funkciu zapnúť v nastaveniach podľa nasledujúceho návodu:

  1. Prejdite do sekcie Môj účet a otvorte záložku Nastavenia účtu.

Stavy faktur

2. Tu nájdete možnosť zapnutia funkcie Stavy faktúr.

Stavy faktúr

3. Následne vyberte, či chcete všetky už vystavené faktúry označiť ako zaplatené, alebo či si želáte zaplatené faktúry vybrať ručne.

Stavy faktúr

4. Vybrané nastavenie potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Stavy faktúr

Presný návod ukazuje aj nasledujúce video:

Presný návod ukazuje aj nasledujúce video:

Stavy faktúr

V sekcii Vystavené faktúry nájdete 4 varianty stavov faktúr:

1. Návrh: táto možnosť sa v stĺpci Stav objaví, ak faktúru vystavíte, ale iba ju uložíte do účtu FakturaOnline.sk, aniž by ste ju odoslali e-mailom alebo stiahli do počítača.

Stav fakúry: Návrh

2. Nezaplatené: ak stiahnete vystavenú faktúru do počítača alebo ju odošlete e-mailom, stav faktúry sa automaticky nastaví na Nezaplatené, kým ho nezmeníte na Zaplatené alebo neuplynie dátum splatnosti faktúry.

Stav fakúry: Nezaplatena

3. Po splatnosti: ak uplynie dátum splatnosti faktúry, jej stav sa automaticky zmení na Po splatnosti.

Stav fakúry: Po splatnosti

4. Zaplatená: Pre už uhrazenú faktúru stačí zaškrtnúť pole pre zaplatenie. Následne je možné tiež zmeniť dátum zaplatenia faktúry.

Stav: Zaplatená

💡 Ak uplynie lehota splatnosti faktúry, kliknutím na ikonku e-mailu vedľa danej faktúry môžete odoslať upomienku odberateľovi. V prípade, že je faktúra už uhrazená, rovnakým spôsobom môžete jednoducho odoslať poďakovanie. Viac o odosielaní upomienok a vďačných správ nájdete v