Základný tarif pre užívateľov FakturaOnline.sk je tarif MINI, ktorý umožňuje vystavovať faktúry a odosielať faktúry e-mailom.

Funkcionality tarifu MINI

Tarif MINI ponúka možnosť využitia dvoch funkcionalít:

  • Vystavovanie faktúr

Vystavenie faktúry online za niekoľko desiatok sekúnd je veľmi efektívne. Nielen, že nástroj vystavovanej faktúry automaticky čísluje podľa zvoleného číselného radu, ale tiež je napojený na viac zdrojov a registrov, čím urýchľuje automatické načítanie fakturačných údajov (pri zadaní IČO).

  • Posielanie faktúr e-mailom

Každú vystavenú faktúru má užívateľ možnosť odoslať priamo e-mailom. Ako odosielateľ je uvedený e-mail, na ktorý je profil užívateľa registrovaný a textáciu je možné upraviť v automaticky vyskakujúcom okne (prípadne je tu už vytvorená základná textácia, ktorá môže ušetriť aj nejaký čas).