Druhým tarifom pre používateľov FakturaOnline je tarif MINI. Tento je určený výhradne na vystavovanie faktúr a ich okamžité stiahnutie.

Funkcie tarifu MINI

Tarif MINI ponúka možnosť využitia dvoch funkcionalít:

  1. Vystavovanie faktúr
    Vystavenie faktúry online za niekoľko desiatok sekúnd je veľmi efektívne. Nástroj nielen automaticky čísluje vystavené faktúry podľa zvolenej číselnej série, ale je tiež pripojený k viacerým zdrojom a registrom, čím urýchľuje automatické načítavanie fakturačných údajov (pri zadávaní IČO).
  2. Stiahnutie faktúry a odosielanie faktúr e-mailom
    Každú vystavenú faktúru má užívateľ možnosť stiahnuť do počítača alebo odoslať priamo e-mailom ihneď po jej vystavení. Ako odosielateľ je uvedený e-mail, na ktorý je profil užívateľa registrovaný, a text je možné upraviť v sekcii Šablóny e-mailov.

Tarifa MIni

💡 Sekcia Vystavené faktúry je dostupná iba pre používateľov tarifu Premium. S tarifom Mini je možné faktúru stiahnuť do počítača/odoslať e-mailom ihneď po vystavení. Potom už to nie je možné.

Tarifa MIni SK

Upgrade tarifu MINI na tarif PREMIUM:

Ak už máte predplatený tarif MINI, tarif PREMIUM je ponúkaný za výhodnejšiu cenu v závislosti na tom, na aký dlhý čas ešte máte predplatený tarif MINI. Viac informácií o prechode z tarifu Mini na tarif Premium nájdete v tomto článku.