Zálohová faktúra

Stiahnite si vzor zálohovej faktúry, na základe ktorej sa platí fakturovaná suma za určité produkty či služby vopred. Vystavuje sa teda na úhradu zálohy. Jej náležitosti sú podobné ako v prípade ostatných faktúr.

Zálohová faktúra - vzor faktúry na stiahnutie

Videoukážka

Zálohová faktúra - vzor