Stiahnite si vzor zálohovej faktúry, na základe ktorej sa platí fakturovaná suma za určité produkty či služby vopred. Vystavuje sa teda na úhradu zálohy. Jej náležitosti sú podobné ako v prípade ostatných faktúr.

<span class="translation_missing" title="translation missing: sk-SK.templates.show.description_html">Description Html</span>

Videoukážka

Zálohová faktúra - vzor