Sťahajte si vzor zálohovej faktúry, na základe ktorej sa platí fakturovaná suma za určité produkty či služby vopred. Vystavuje sa teda na úhradu zálohy. Jej náležitosti sú podobné ako v prípade ostatných faktúr.

Video ukázka

Zálohová faktúra - vzor