Prenesená daňová povinnosť faktúra

Prenesená daňová povinnosť je daňový režim, ktorý funguje medzi dvoma plátcami DPH. V tomto prípade za tovar alebo službu neodvádza daň štátu dodávateľ (vystavovateľ faktúry), ale odberateľ. Zároveň môže byť suma v prípade nároku vyplatená späť.

Táto možnosť je však aplikovateľná len na niektoré druhy tovarov a služieb, zoznam nájdete tu.

Prenesená daňová povinnosť faktúra - vzor faktúry

Videoukážka

Prenesená daňová povinnosť faktúra - vzor