Prenesená daňová povinnosť je daňový režim, ktorý funguje medzi dvoma plátcami DPH. V tomto prípade za tovar alebo službu neodvádza daň štátu dodávateľ (vystavovateľ faktúry), ale odberateľ. Zároveň môže byť suma v prípade nároku vyplatená späť.

Táto možnosť je však aplikovateľná len na niektoré druhy tovarov a služieb, zoznam nájdete tu.

<span class="translation_missing" title="translation missing: sk-SK.templates.show.description_html">Description Html</span>

Videoukážka

<span class="translation_missing" title="translation missing: sk-SK.templates.show.vat_duty_reversed.templates.show.image_alt">Image Alt</span>