Prenesená daňová povinnosť je daňový režim, ktorý funguje medzi dvoma platcami DPH. V tomto prípade za tovar alebo službu štátu neodvádza daň dodávateľ (vystavovateľ faktúry), ale odberateľ. Zároveň môže byť suma v prípade nároku vyplatená späť.

Táto možnosť je však aplikovateľná len na niektoré druhy tovarov a služieb zde.

Video ukázka

Prenesená daňová povinnosť faktúra - vzor