FakturaOnline.sk je nástroj na vystavovanie faktúr. Nahrádza napríklad excel alebo zložité účtovné programy. Všetko funguje online.

Na vyskúšanie všetkých funkcií je k dispozícii bezplatná skúšobná verzia, ktorá zodpovedá tarifu PREMIUM a trvá 5 týždňov.

Po uplynutí skúšobnej doby sú k dispozícii dve ročné tarify - MINI a PREMIUM.

Druhy faktúr

FakturaOnline.sk môže vystavovať niekoľko typov faktúr. Patria medzi ne:

Vystavené faktúry je možné stiahnuť (vo formáte PDF, ISDOC, XML a XLSX) alebo v závislosti od zvoleného predplatného napríklad hromadne upravovať alebo vykonávať ich editáciu. Používateľom s prémiovým tarifom sú tiež k dispozícii Reporty, kde je možné faktúry filtrovať podľa časového obdobia, odberateľa, typu dokladu a ďalších parametrov.

Výhodou FakturaOnline.sk je okrem jednoduchosti a rýchlosti vystavovania faktúr aj prepojenie systému nielen na ARES, ale aj na iné databázy, ktoré sa pri zadávaní údajov do faktúry automaticky spárujú a vyplnia všetky údaje za používateľa.

Registrovať sa na bezplatné skúšobné obdobie ZDARMA a vyskúšať všetky funkcie, ktoré FakturaOnline.sk ponúka!