Opravný daňový doklad nahrádza daňové dobropisy a ťarchopisy určené k oprave základu a výška DPH. Náležitosti tohto dokladu sú rovnaké ako v prípade predchádzajúcich dokladov platiteľ dane z pridanej hodnoty. Hlavný rozdiel spočíva v nutnosti uvedenia dôvodu opravy dokladu. V našom vzore opravného daňového dokladu sa tak jedná napríklad o chybne uplatnenú sadzbu dane. V takom prípade musí byť na tomto doklade vidieť rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane, DPH a celkovou sumou.

Video ukázka

Opravný daňový doklad - dobropis - vzor