Opravný daňový doklad nahrádza daňové dobropisy a ťarchopisy určené k oprave základu a výšky DPH. Náležitosti tohto dokladu sú rovnaké ako v prípade predchádzajúcich dokladov platiteľov dane z pridanej hodnoty. Hlavný rozdiel spočíva v nutnosti uvedenia dôvodu opravy dokladu. V našom vzore opravného daňového dokladu sa tak jedná napríklad o chybne uplatnenú sadzbu dane. V takom prípade musí byť na tomto doklade vidieť rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane, DPH a celkovou sumou.

<span class="translation_missing" title="translation missing: sk-SK.templates.show.description_html">Description Html</span>

Videoukážka

Opravný daňový doklad - dobropis - vzor