Faktúra plátca DPH - daňový doklad

Najžiadanejším vzorom je bezpochyby klasická faktúra pre plátcu DPH, teda daňový doklad. Ten musí byť zo zákona označený slovným spojením "Daňový doklad", pričom slovo "Faktúra" povinné nie je. Okrem ďalších štandardných náležitostí ako meno, adresa, IČO a DIČ odberateľa a dodávateľa, dátumu vystavenia a splatnosti je povinné uviesť tiež základ dane a % výšku DPH pri jednotlivých položkách. Pripomíname, že podpis ani pečiatka vystavovateľa povinné nie sú! PDF Faktúra z nášho systému zaslaná emailom je tak platným daňovým dokladom. Viac si o tom môžete prečítať napríklad.

Jednoduchším dokladom je faktúra vystavená neplátcom DPH.

Faktúra plátca DPH - daňový doklad - vzory faktúr

Videoukážka

Faktúra plátca DPH - daňový doklad - vzor