Najžiadanejším vzorom je bezpochyby klasická faktúra pre platcu DPH, teda daňový doklad. Ten musí byť zo zákona označený slovným spojením "Daňový doklad", pričom slovo "Faktúra" povinné nie je. Okrem ďalších štandardných náležitostí ako meno, adresa, IČO a DIČ odberateľa a dodávateľa, dátumu vystavenia a splatnosti je povinné uviesť tiež základ dane a% výšku DPH pri jednotlivých položkách. Pripomíname, že podpis ani pečiatka vystavovateľa povinné nie je! PDF Faktúra z nášho systému zaslaná emailom je tak platným daňovým dokladom. Více se o tom můžete dočíst např.

Jednoduchším dokladom je faktúra vystavená neplatca DPH.

Video ukázka

Faktúra platca DPH - daňový doklad - vzor