Všetky vystavené faktúry, vrátane ich stavu, si je možné zobraziť v jednoduchom grafickom prehľade v sekcii Štatistiky.

Kde štatistiky nájsť?

Nájdete ich v hlavnom menu horného panelu.

Zobrazenie štatistík vydaných a uhradených faktúr nájdete v části Reporty.

Filtrovanie faktúr

Faktúry je možné filtrovať podľa časového obdobia, odberateľa a typu dokladu. V prípade časového obdobia má užívateľ k dispozícii niekoľko predvolených časových období, alebo si môže zvoliť vlastný časový úsek.

Výběr pre filtrovanie obdobia alebo odberateľa je v štatistikách Fakturaonline.sk veĺmi intuitivny.

Podľa vybraných filtrov tu taktiež nájdete grafický prehľad faktúr.

Prehľad znázorňuje čiastky, ktoré:

  • boli odoslané
  • boli zaplatené
  • sú po splatnosti
  • sú vedené ako návrhy
  • celkovú sumu všetkých faktúr

Rovnako tak je možné hromadné stiahnutie faktúr vystavených podľa nastavených filtrov.