Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.sk si používateľ môže vybrať z niekoľkých typov. Jedným z nich je zálohová faktúra.

Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom (neodpočítava sa z nej daň), je to doklad, ktorý predchádza finančnej transakcii a informuje zákazníka o cene, ktorú má zaplatiť za poskytnutie služby alebo výrobku.

Celý proces je veľmi jednoduchý, stačí mať základné údaje (IČO) odberateľa a dodávateľa.

Dátum splatnosti, dátum vystavenia a ďalšie údaje možno vždy prispôsobiť potrebám vystaviteľa a zákazníka.