Faktúra neplátca DPH

Vzor tejto faktúry kopíruje vzor faktúry plátca DPH, ale zjednodušuje ho o položky spojené s daňou z pridanej hodnoty. Požiadavky na ostatné náležitosti ostávajú a stále platí, že tento doklad nemusí byť opatrený pečiatkou a podpisom vystavovateľa. Ak ešte stále využívate excelovský formulár pre fakturáciu, vyskúšajte modernejší spôsob v podobe FakturaOnline.sk.

Faktúra neplátca DPH - vzor faktúry na stiahnutie

Videoukážka

Faktúra neplátca DPH - vzor