Vzor tejto faktúry kopíruje vzor faktúry platca DPH, ale zjednodušuje ho o položky spojené s daňou z pridanej hodnoty. Požiadavky na ostatné náležitosti ostávajú a stále platí, že tento doklad nemusí byť opatrený pečiatkou a podpisom vystavovateľa. Ak ešte stále využívate excelovský formulár pre fakturáciu, vyskúšajte modernejší spôsob v podobe FakturaOnline.sk.

Video ukázka

Faktúra neplatca DPH - vzor