Vzor tejto faktúry kopíruje vzor faktúry plátca DPH, ale zjednodušuje ho o položky spojené s daňou z pridanej hodnoty. Požiadavky na ostatné náležitosti ostávajú a stále platí, že tento doklad nemusí byť opatrený pečiatkou a podpisom vystavovateľa. Ak ešte stále využívate excelovský formulár pre fakturáciu, vyskúšajte modernejší spôsob v podobe FakturaOnline.sk.

<span class="translation_missing" title="translation missing: sk-SK.templates.show.description_html">Description Html</span>

Videoukážka

Faktúra neplátca DPH - vzor