Nemôžem otvoriť PDF faktúru v programe Adobe Reader, objavuje sa hláška "illegal operation inside a path"

Táto chyba sa prejavuje len vo veľmi starých verziách programu Adobe Reader 7 a nižších. Táto verzia je stará už vyše 5 rokov, je neudržiavaná a predstavuje bezpečnostné riziko pre váš počítač. Z týchto dôvodov ju nepodporujeme. Silne vám odporúčame upgrade na najnovšiu verziu programu Adobe Reader.

Poskytujete dáta ukladané do formulára tretím osobám?

Informácie, ktoré zadáte do formulára pri vytváraní faktúry, sa nikam neukladajú a informácie o využívaní služby FakturaOnline.sk nikomu neposkytujeme.

Hrozí možnosť zneužitia údajov z faktúry, ktorú vytváram?

Možnosť zneužitia osobných alebo firemných údajov, vrátane akýchkoľvek ďalších informácií z faktúry v žiadnom prípade nehrozí. Spojenie medzi vašim počítačom a službou FakturaOnline.sk je zabezpečené pomocou šifrovaného protokolu HTTPS a dáta, ktoré zadávate do formulára pri vytváraní faktúry, sa na našej strane nikam neukladajú.

Poskytuje aplikácia FakturaOnline.sk API na vytváranie faktúr z iných aplikácií?

Áno, aplikácia FakturaOnline.sk obsahuje API, ktoré umožňuje vytvárať faktúry z vašich aplikácií. Dokumentácia k API však zatiaľ nie je verejne prístupná. Ak by ste mali záujem o využitie tejto služby, neváhajte prosím a kontaktujte nás..

Odkiaľ sa načítavajú informácie o subjektoch na základe identifikačného čísla (Len ČR)?

Na načítavanie názvu a adresy ekonomického subjektu využíva aplikácia FakturaOnline.sk službu voľne prístupný informačný systém ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Bližšie informácie o ARES.

Čo je to IBAN a SWIFT a na čo slúžia?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu. Kód SWIFT (niekedy býva taktiež označovaný ako BIC) jednoznačne identifikuje banku v medzinárodnom platobnom styku. Obidva tieto kódy slúžia predovšetkým pri platbách do a zo zahraničia.