Při vystavování faktur s FakturaOnline.sk si uživatel může vybrat z několika druhů. Jedním z nich je faktura neplátce DPH.

Proces je jednoduchý a používateľsky prívetivý, vyžaduje len základné informácie, ako sú identifikačné čísla zákazníka a dodávateľa. Je dôležité poznamenať, že vystavenie faktúry bez DPH sa riadi rovnakým postupom ako v prípade platiteľa DPH, pričom hlavným rozdielom je, že neobsahuje sumy DPH za fakturované položky.