FakturaOnline teraz umožňuje všetkým neziskovým organizáciám fakturovať ZDARMA s najvyššou sadzbou PREMIUM ako poďakovanie za ich prácu.

Informácie pre neziskové organizácie

Zaregistrovať sa na bezplatnú fakturáciu s FakturaOnline je celkom jednoduché, stačí:

1. Vytvorte si účet na FakturaOnline.sk s e-mailom, ktorý patrí do domény organizácie.

Z toho istého e-mailu napíšte na [email protected] žiadosť o aktiváciu tarify PREMIUM pre vašu organizáciu.

Po roku si tarifu opäť obnovte zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

O vypršaní platnosti tarify vás vždy včas informujeme, aby sme predišli prípadným komplikáciám alebo nedorozumeniam.

Po aktivácii sú všetkým klientom k dispozícii služby podpory, ktoré sú vždy pripravené pomôcť s akýmkoľvek problémom.

Viac informácií o tarife PREMIUM nájdete na stránke FakturaOnline.