FakturaOnline.sk umožňuje označenie stavu každej faktúry, teda či bola faktúra už uhradená alebo je napríklad po splatnosti.

Túto možnosť majú používatelia tarifu PREMIUM.

Pre novo registrovaných je funkcia zobrazenia stavu faktúr spustená automaticky.

Ako na zapnutie stavu faktúr

Užívatelia, ktorí využívajú služby FakturaOnline.sk už dlhší čas si môžu túto funkciu zapnúť v nastavení podľa nasledujúceho návodu:

1. Stavy faktúr sú pod záložkou Môj účet v sekcii Nastavenia účtu

Aktivácia možnosti zobrazenia stavu faktúr v pravom hornom rohu ponuky - v časti Nastavenia učtu

2. V Nastavenie účtu ďalej len stačí vybrať Všeobecné informácie a zapnúť pole Stavy faktúr.

Možnosť zobraziť stav faktúr na účte FakturaOnline.sk

3. Následne sa zobrazí pole, či sa majú označiť všetky už vystavené faktúry ako zaplatené, alebo ich užívateľ vyberie ručne. Nastavenie potom užívateľ potvrdí kliknutím na pole Uložiť.

Zobrazenie stavu faktúr v účte Fakturaonline.sk pre uživateľa s tarifou PREMIUM