Opravný daňový doklad v bode 8. Ak ste vášnivým milovníkom krížoviek, viete, že ide len o dobropis. V minulosti sa používal pojem dobropis, ale v súčasnosti ho legislatíva označuje ako opravný daňový doklad k faktúre. Ako už názov napovedá, vystavujú ho platitelia DPH.

Čo je to dobropis?

Dobropis, predtým známy ako platobný výmer, sa teraz nazýva opravný daňový doklad. Jeho náležitosti upravuje § 45 zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ide o doklad, ktorý opravuje bežný doklad, najčastejšie faktúru. Dobropis vystavujú len platitelia DPH. U neplatiteľov DPH stačí vystaviť len storno faktúru.

Kedy vystavujeme dobropis?

Dobropis vystavíme kupujúcemu v okamihu, keď napr:

 • reklamácie výrobku, keď vám zákazník vráti celý výrobok alebo jeho časť,
 • zrušenie dodanej služby alebo tovaru (napr. omylom ste poslali faktúru za niečo, čo si zákazník neobjednal),
 • zníženie ceny z dôvodu množstevnej zľavy na už zakúpený (fakturovaný) tovar alebo službu.

Dobropis musíte vystaviť do 15 dní od zistenia vyššie uvedených skutočností. V tejto lehote musíte tiež vynaložiť úsilie na doručenie dobropisu kupujúcemu. Už nie je potrebné, aby zákazník potvrdil prijatie dobropisu, stačí, ak ho kupujúcemu doručíte rovnakým spôsobom ako faktúru.

Údaje o dobropise

Dobropis má takmer rovnakú formu ako faktúra. Na rozdiel od faktúry však obsahuje sumy so záporným znamienkom mínus.

Zákon definuje povinné náležitosti, ktoré dobropis MUSÍ obsahovať. Sú to:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (rovnaké ako na faktúre)
 • evidenčné číslo pôvodného daňového dokladu (číslo vystavenej faktúry)
 • registračné číslo opraveného daňového dokladu
 • dôvod opravy
 • rozdiel medzi opraveným a pôvodným základom dane
 • rozdiel medzi opraveným a pôvodným základom dane
 • rozdiel medzi opravenou sumou a pôvodnou sumou, ktorú má dostať predávajúci
 • dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (ďalej len "DTAP").

Ak ste vystavili zjednodušený daňový doklad, nemusíte v dobropise uvádzať identifikačné údaje kupujúceho, rozdiel medzi opravenou a pôvodnou daňou ani rozdiel medzi opraveným a pôvodným základom dane.

Účtovanie dobropisu

Existujú dva spôsoby účtovania dobropisu:

1. Dobropis zaúčtujte na tie isté účty a strany ako faktúru so zápornou sumou (s mínusom).

2. Zaúčtovať dobropis na opačnú stranu ako faktúru s kladnou sumou (s plusom).

Ako vystaviť dobropis - vzor?

Ak používate náš online systém, môžete v ňom pohodlne vystaviť opravný daňový doklad. V poli Typ faktúry stačí vybrať položku Opravný daňový doklad. Podrobný návod vrátane prehľadného vzoru nájdete na našej webovej stránke.