Nástroj Fakturaonline.sk umožňuje ukladanie a správu kontaktov odberateľov. Táto funkcia je dostupná pre všetkých užívateľov taríf Fakturaonline.sk.

Správu kontaktov nájdete v hornom menu pod názvom Kontakty.

Online nástroj na rýchlu a jednoduchú fakturáciu s mnohými funkciami, ako je správa kontaktov

Pridanie nového kontaktu

Po vytvorení faktúry novému odberateľovi sa jeho údaje do kontaktov automaticky uložia. V sekcii kontaktov je možné následne kontakty spravovať, pozrieť sa na ich prehľad či si pridať nový kontakt bez nutnosti vytvorenia faktúry.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt odberateľa, ktorému nebola vystavená faktúra, zvolíte Pridať kontakt, následne vyplníte náležité údaje a zvolíte Uložiť zmeny.

Pridanie kontaktu odberateľa do zoznamu je veľmi jednoduché

Správa kontaktov

Pomocou šípok pri kolonkách Kontakt, IČO, E-mail, Telefón a Počet faktúr je možné kontakty zoradiť vzostupne, alebo zostupne.

Vyhľadanie určitého kontaktu vykonáte pomocou vyhľadávača.

Cez ikonky v pravej časti kontaktu je možné vybranému odberateľovi vystaviť novú faktúru, upraviť kontakt alebo kontakt zmazať.

Štatistiky

Po kliknutí na vybraný kontakt prejdete na prehľad faktúr daného odberateľa.

Statistiky o vystavených a zaplatených faktúrách poskytujú rychlý prehľad a základ pre plánovanie