FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať všetky základné typy dokladov. Celý proces je veľmi rýchly a jednoduchý..

Pre vystavenie novej faktúry v tarife PREMIUM a MINI zvoľte na hlavnej stránke FakturaOnline.sk možnosti vpravo - Vystaviť faktúru.

Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

Na stránke na vystavenie faktúry online je jednoduchý formulár, ktorý sa delí na štyri časti.

Faktúra

V tejto časti používateľ nastaví základné náležitosti faktúry, ktorými sú:

 • Druh faktúry,
 • Číslo faktúry,
 • Evidenčné číslo faktúry,
 • Dátum vystavenia,
 • Splatnosť,
 • Dátum zdaniteľného plnenia (u platcov DPH),
 • Forma úhrady,
 • Variabilný symbol,
 • Konštantný symbol,
 • Vystaviteľ.

Ako vystaviť faktúru

Nastavenie

💡 Táto sekcia môže byť skrytá a je potrebné ju rozbaliť.

Tu užívateľ nastaví:

 • Menu
 • Zaokrúhľovanie
 • Jazyk faktúry
 • Logo
 • Pečiatka
 • Vzhľad faktúry
 • Informáciu o zapísaní do registra

Ako vystaviť faktúru - Nastavenie

Sekcia odberateľa a dodávateľa

V tejto časti stačí poznať iba IČO, po zadaní ktorého sa automaticky doplnia všetky ďalšie potrebné údaje ako sídlo firiem, a ďalšie.

Ako vystaviť faktúru - Dodavatel

Položky faktúry

Posledná časť slúži na vyplnenie jednotlivých fakturovaných položiek. Je možné tu nastaviť merné jednotky podľa vlastných preferencií.

Pri zadávaní názvu položky vám budú ponúkané už raz fakturované položky s rovnakým názvom a tiež je možné položky ukladať do zoznamu. Viac informácií o práci s položkami faktúr nájdete v tomto článku.

Po zadaní jednotkovej ceny sa celková suma prepočíta automaticky a počet položiek je možné ľubovoľne meniť.

Vystavenú faktúru je následne možné odoslať e-mailom, prípadne podľa druhu predplatného ukladať alebo meniť.

Ako vystaviť faktúru - Položky