FakturaOnline.sk ponúka množstvo funkcií, ktoré našim používateľom uľahčujú fakturáciu. Medzi ne patrí napríklad jednoduchá práca s položkami faktúry. Položky faktúr môžete ukladať do zoznamu, aktivovať funkciu nápovedy a využívať mnoho ďalších funkcií pre rýchlu a efektívnu fakturáciu.

Napovedanie položiek

Po zapnutí funkcie našepkávača položiek faktúry stačí pri vypĺňaní položky zadať niekoľko prvých znakov a Fakturaonline.sk vám ponúkne položky s rovnakým názvom zo zoznamu. Ak chcete položku zo zoznamu odstrániť, stačí kliknúť na ikonu koša.

Napovedanie položiek


Napovedanie položiek faktúry môžete jednoducho vypnúť a zapnúť v časti Môj účet - Nastavenia účtu.

Vypínanie a zapínanie napovedanie položiek faktúry
Vypínanie a zapínanie napovedanie položiek faktúry

Uloženie položiek faktúry do zoznamu

Ak pravidelne fakturujete určité položky s rovnakou cenou a mernou jednotkou, funkcia uloženia položiek do zoznamu vám výrazne urýchli a zjednoduší fakturáciu. Položku môžete rýchlo a jednoducho pridať pomocou tlačidla Vybrať z uložených.

Uloženie položiek faktúry

Položky uložené v zozname môžete jednoducho pridať do faktúry, ale môžete ich aj kedykoľvek upraviť alebo vymazať zo zoznamu.

Uloženie položiek faktúry

Pridanie novej položky do zoznamu

Ak chcete do zoznamu uložiť novú položku, stačí kliknúť na Pridať položku a prednastaviť jej názov, jednotku, sadzbu DPH a cenu. Potom stačí novú položku Uložiť.

Pridanie novej položky do zoznamu

Ďalšie funkcie položiek faktúry

Položky môžete po pridaní do faktúry jedným kliknutím duplikovať, vymazať a zmeniť ich poradie podľa vašich preferencií.

Práca s položkami faktúry