Pri vystavovaní faktúr s FakturaOnline.sk majú užívatelia možnosť pridať do faktúry QR kód. Ak máte problémy so zobrazením QR kódu, nasledujúci článok vám ukáže najčastejšie chyby, ktoré spôsobujú problémy s jeho zobrazením.

Faktúry s QR kódom

Aby bolo možné k fakture pridať aj QR kód, musia byť splnené 3 podmienky:

  1. Vybraný typ platby ako Bankovný prevod alebo Platobná karta
  2. Vyplnený bankový účet
  3. Zaškrtnuté políčko QR kódu

Zobrazení QR kodu na faktúre

QR kód - nejčastější chyby

Pri splnení vyššie uvedených bodov sa na fakture zobrazí QR kód, ktorý si môže príjemca naskenovať a jeho pomocou faktúru zaplatiť.

Zobrazení QR KÓDU

Najčastejšie problémy so zobrazením QR kódu

  1. Nesprávne vyplnené číslo účtu: Do kolónky Číslo účtu je potrebné vyplniť platné číslo účtu, a to bez medzier medzi jednotlivými číslicami. QR kód sa tiež nezobrazí, ak je v tejto kolónke vyplnený IBAN. Pre vyplnenie IBANu slúži samostatná kolónka.
  2. Nesprávne vyplnený IBAN a číslo účtu: Ďalším častým problémom je vyplnenie IBANu, ktorý nepatrí k zadanému číslu účtu. V tomto prípade môže vzniknúť problém so zobrazením správneho QR kódu.

📩 Ak máte problémy so zobrazením QR kódu, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese h[email protected].