1. Ako si môžem predĺžiť predplatné FakturaOnline.sk?

Predplatné si môžete predĺžiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Platba kreditnou kartou
Na stránke objednávky predplatného stačí pred odoslaním vybrať preferovanú tarifu (napr. Tarif PREMIUM) a zvoliť možnosť "Platba kreditnou kartou". Potom budete presmerovaní na online platobnú bránu. Po vykonaní platby sa predplatné automaticky obnoví.

2. Platba bankovým prevodom
Na stránke objednávky predplatného si jednoducho vyberte preferovanú tarifu (napr. Tarif PREMIUM) a pred odoslaním vyberte možnosť "Bankový prevod". Bude vám vygenerovaná zálohová faktúra. Po úspešnej platbe sa vaše predplatné automaticky obnoví.

2. Nemôžem otvoriť faktúru vo formáte PDF v programe Adobe Reader, zobrazí sa hlásenie "illegal operation inside a path"

Táto chyba sa vyskytuje len vo veľmi starých verziách programu Adobe Reader 7 a nižších. Táto verzia je staršia ako 5 rokov, nie je udržiavaná a predstavuje bezpečnostné riziko pre váš počítač a z týchto dôvodov ju nepodporujeme. Dôrazne odporúčame aktualizovať na najnovšiu verziu programu Adobe Reader.

3. Poskytujete údaje uložené vo formulári tretím stranám?

Údaje, ktoré zadávate do formulára pri vytváraní faktúry, sa nikde neukladajú a informácie o používaní služby FakturaOnline.cz nikomu neposkytujeme.

4. Existuje riziko zneužitia údajov z vytváranej faktúry?

Neexistuje žiadne riziko zneužitia osobných alebo firemných údajov vrátane akýchkoľvek iných informácií z faktúry. Spojenie medzi vaším počítačom a portálom FakturaOnline.cz je zabezpečené pomocou šifrovaného protokolu HTTPS a údaje, ktoré zadávate do formulára pri vytváraní faktúry, sa na našej strane nikde neukladajú.

5. Čo je to IBAN a SWIFT a na čo sa používajú?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu. SWIFT kód (niekedy označovaný aj ako BIC) jednoznačne identifikuje banku v medzinárodnom platobnom styku. Oba tieto kódy sa používajú najmä pri platbách do a zo zahraničia.

6. Chcel by som faktúru v inom jazyku, ako ponúkate. Je to možné?

Ak máte záujem o preklad samotnej faktúry PDF do jazyka, ktorý potrebujete, neváhajte nás kontaktovať. Pošleme vám príslušné údaje na preklad a následne ich radi zahrnieme do našej aplikácie.

7. Zabudol som heslo, ako mám postupovať?

O obnovenie zabudnutého hesla môžete požiadať na stránke Obnovenie zabudnutého hesla. Tu stačí do formulára vyplniť e-mail svojho účtu a my vám okamžite zašleme pokyny.