Vzhľadom k množiacim sa nejasnostiam na náležitosti rôznych druhov účtovných dokladov, sme sa rozhodli poskytnúť vzormi všetkých dokladov, ktoré je možné vygenerovať vo FakturaOnline.sk. Jedná sa o daňový doklad, faktúru bez DPH, zálohovú faktúru, proforma faktúru a opravný daňový doklad.

Najžiadanejším vzorom je faktúra pre platcu DPH - daňový doklad. Okrem štandardných náležitostí je povinné uviesť základ dane a% výške DPH jednotlivých položiek.

Vzor faktúry neplatca DPH kopíruje vzor faktúry platca DPH, ale zjednodušuje ho o položky spojené s daňou z pridanej hodnoty. Ostatné náležitosti zostávajú rovnaké.

Stiahnite si náš vzor zálohovej faktúry, na základe ktorej sa platí fakturovaná suma za určité produkty či služby vopred. Vystavuje sa teda na úhradu zálohy.

Proforma faktúra nie je na rozdiel od ostatných dokladov účtovníkom, a teda ani daňovým dokladom. Informácie na tomto doklade majú len informatívny charakter.

Opravný daňový doklad nahrádza daňové dobropisy a ťarchopisy určené k oprave základu a výška DPH. Náležitosti dokladu sú rovnaké ako u dokladov platcu DPH.

Prenesená daňová povinnosť je daňový režim, ktorý funguje medzi dvoma platcami DPH. V tomto prípade za tovar alebo službu štátu neodvádza daň dodávateľ (vystavovateľ faktúry), ale odberateľ. Zároveň môže byť suma v prípade nároku vyplatená späť.