Vzhľadom k množiacim sa nejasnostiam na náležitosti rôznych druhov účtovných dokladov, sme sa rozhodli poskytnúť vzory všetkých dokladov, ktoré je možné vygenerovať vo FakturaOnline.sk. Jedná sa o daňový doklad, faktúru bez DPH, zálohovú faktúru, proforma faktúru a opravný daňový doklad.

Faktúra plátca DPH - daňový doklad

Najžiadanejším vzorom je faktúra pre platcu DPH - daňový doklad. Okrem štandardných náležitostí je povinné uviesť základ dane a % výške DPH jednotlivých položiek.

Faktúra neplátca DPH

Vzor faktúry neplátca DPH kopíruje vzor faktúry plátca DPH, ale zjednodušuje ho o položky spojené s daňou z pridanej hodnoty. Ostatné náležitosti zostávajú rovnaké.

Zálohová faktura

Stiahnite si náš vzor zálohovej faktúry, na základe ktorej sa platí fakturovaná suma za určité produkty či služby vopred. Vystavuje sa teda na úhradu zálohy.

Proforma faktúra

Proforma faktúra nie je na rozdiel od ostatných dokladov účtovným, a teda ani daňovým dokladom. Informácie na tomto doklade majú len informatívny charakter.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahrádza daňové dobropisy a ťarchopisy určené k oprave základu a výška DPH. Náležitosti dokladu sú rovnaké ako u dokladov platcu DPH.

Prenesená daňová povinnosť faktúra

Prenesená daňová povinnosť je daňový režim, ktorý funguje medzi dvoma plátcami DPH. V tomto prípade za tovar alebo službu štátu neodvádza daň dodávateľ (vystavovateľ faktúry), ale odberateľ. Zároveň môže byť suma v prípade nároku vyplatená späť.