Ako zmeniť svoje prihlasovacie údaje pre účty FakturaOnline.sk? Tu naidéte postup ako postupovať, ak zabudnete svoje prihlasovacie údaje

Pre prihlásenie k účtu FakturaOnline.sk sú využívané dva údaje:

1. E-mail klienta, ktorý uviedol pri registrácii.

2. Heslo, ktoré bolo zaslané klientovi na e-mail pri registrácii

Zmena hesla:

Užívateľ si môže svoje heslo kedykoľvek zmeniť v sekcii nastavenia.

Pokiaľ heslo nebolo zmenené, platí stále pôvodný unikátny kód, ktorý bol zaslaný pri registrácii. V prípade, že ho užívateľ nemôže dohľadať (napr. bol e-mail s kódom zmazaný) je nutné využiť stránku pre opätovné zaslanie kódu / zabudnuté heslo.

Zmena e-mailu k účtu

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné e-mail, na ktorý je užívateľský profil registrovaný, meniť priamo v rozhraní FakturaOnline.sk. V prípade potreby je nutné napísať žiadosť o zmenu e-mailu na: [email protected]