FakturaOnline.sk ponúka používateľom s tarifom Premium funkciu duplikácie už vystavených faktúr. Táto užitočná funkcia vám uľahčí proces vystavovania opakujúcich sa faktúr a ušetrí váš čas.

Využitie tejto funkcie je jednoduché a intuitívne. Prejdite do sekcie Vystavené faktúry, kde nájdete zoznam už vystavených faktúr.

Vystavené faktury

Následne v pravom stĺpci vyberte možnosť Duplikovať.

Duplikovat

Po tejto voľbe sa zobrazí presná kópia vybranej faktúry, len poradové číslo faktúry sa zvýši o 1 v porovnaní s číslom poslednej vystavenej faktúry. Tu môžete vykonať prípadné úpravy faktúry podľa aktuálnych potrieb.

Keď už máte faktúru upravenú, môžete s ňou nakladať rovnako ako s každou novou vystavenou faktúrou. Je tu možnosť ju Uložiť, Odoslať e-mailom alebo Uložiť a stiahnuť.

Duplikacia faktúry

Proces duplikácie faktúry vám ukáže nasledujúce video:

Duplikácie faktúry

⚠️UPOZORNENIE: Nezabudnite, že pri práci s FakturaOnline.sk sú prednastavené údaje pri vystavovaní novej faktúry automaticky kopírované z poslednej vystavenej faktúry. Ak teda zoznamu vystavených faktúr duplikujete staršiu faktúru, pri vystavovaní ďalšej faktúry v poradí budú údaje automaticky predvyplnené podľa poslednej vystavenej faktúry, teda tej duplikovanej.