V dnešnom modernom, technologicky vyspelom svete sa kybernetická bezpečnosť stala pre spoločnosti všetkých veľkostí nevyhnutnou, pretože ich siete a počítačové systémy obsahujú dôverné a cenné údaje. Kybernetická bezpečnosť chráni digitálne systémy, siete a údaje pred neoprávneným prístupom, krádežou alebo poškodením. Keďže sa technológie v priebehu rokov neustále vyvíjali, spolu s nimi rástli aj kybernetické hrozby, čím sa zvyšovala potreba kybernetickej bezpečnosti. Preto podniky čoraz viac investujú do preventívnej ochrany svojich online údajov pred krádežou alebo poškodením.

Aké sú druhy počítačovej kriminality?

Veľmi často ide o podvodné e-shopy a e-maily, ktorých cieľom je vylákať od ľudí peniaze. Tieto e-shopy sa často dajú odhaliť okamžite, medzi varovné signály patria chýbajúce kontaktné údaje, podozrivo nízke ceny alebo nezabezpečené webové stránky. Stáva sa aj podvod s identitou, keď sa podvodník vydáva za inú osobu, krádež finančných údajov alebo kybernetické vydieranie, pri ktorom sa požadujú peniaze na zabránenie hroziacemu útoku. Medzi ďalšie druhy počítačovej kriminality patrí porušovanie autorských práv alebo online predaj nelegálneho tovaru.

Keď sa kybernetickí zločinci snažia získať prístup k informáciám a údajom o vašej firme, zamestnancoch a zákazníkoch, môžu to urobiť viacerými spôsobmi:

  • Krádežou alebo získaním neoprávneného prístupu k hardvéru, počítačom a mobilným zariadeniam.
  • infikovaním počítačov škodlivým softvérom (napríklad vírusmi, ransomvérom a spyvérom)
  • útokom na technológie alebo web
  • útokom na systémy tretích strán
  • nevyžiadaná pošta obsahujúca škodlivý softvér
  • zamestnanci alebo zákazníci získajú prístup k vašim informáciám

Kybernetická kriminalita a bezpečnosť na internete a v podnikání

Zdroj: adobe.stock.com

Ako ochrániť svoju firmu pred počítačovou kriminalitou?

Pravidelne zálohujte všetky citlivé údaje a tiež pravidelne aktualizujte softvér na všetkých zariadeniach vo vašej spoločnosti. Používajte silné heslá a firewall a antivírusový softvér na ochranu sietí a zariadení pred kybernetickými útokmi. Používajte nástroje na monitorovanie a zisťovanie neobvyklej sieťovej aktivity. To môže pomôcť včas identifikovať kybernetické útoky. Obmedzte prístup k citlivým informáciám na minimálnu úroveň; každý zamestnanec by mal mať prístup len k údajom, ktoré sú nevyhnutné pre jeho prácu. Prínosné je aj školenie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pretože sami môžu zabrániť mnohým útokom.

Dôsledky kybernetických útokov na podniky

Dôsledkom kybernetického útoku môže byť finančná strata, poškodenie dobrého mena, strata dôvery zákazníkov, narušenie podnikateľskej činnosti alebo strata zákazníkov a zamestnancov.

Kybernetické útoky môžu byť pre podniky finančne zničujúce. Okamžité náklady zahŕňajú nápravné opatrenia, ako je najímanie odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a obnovenie alebo nahradenie napadnutých systémov. Dlhodobé náklady môžu zahŕňať stratu príjmov v dôsledku prerušenia činnosti alebo náklady na odškodnenie zákazníkov. Úspešný kybernetický útok môže poškodiť dobré meno podniku, čo vedie k strate dôvery zákazníkov, partnerov a investorov. Dôsledkom môže byť strata obchodu a ťažkosti pri získavaní nových zákazníkov. Ak dôjde k úniku citlivých informácií zákazníkov, môže to viesť k strate dôvery. Zákazníci sa môžu začať obávať o bezpečnosť svojich údajov a začať prechádzať ku konkurencii. Môže dôjsť aj k právnym krokom zo strany dotknutých zákazníkov. Zamestnanci, ktorí stratia dôveru v bezpečnosť svojho pracoviska, môžu tiež odísť.

Nezabúdajte, že každá firma bez ohľadu na veľkosť musí investovať do kybernetickej bezpečnosti, aby sa chránila pred potenciálnymi kybernetickými hrozbami.