Ste na voľnej nohe, začínate a budujete si vlastné podnikanie? Je tu aj dôležitá a pre mnohých možno aj stresujúca časť - tvorba cien. Nejde len o počiatočné nastavenie, ale aj o prispôsobenie v prípade potreby a pri zmene trhu. A vďaka inflácii a zvyšovaniu cien musia aj majitelia malých podnikov pristupovať k zvyšovaniu cien výrobkov a služieb. V tomto článku vám poskytneme niekoľko tipov na počiatočné nastavenie a externú komunikáciu v prípade zvýšenia.

Ako nastavím cenník?

→ Náklady

Základným krokom pri tvorbe cenníka je prehľadne a jasne uviesť všetky náklady. Patria medzi ne pravidelné náklady, ako je napríklad nájomné za priestory, ako aj jednorazové náklady (nákup zariadenia a techniky atď.).

Príklad opakujúcich sa nákladov:

 • Nájomné
 • Mzdy zamestnancov (alebo vás ako podnikateľa)
 • Vaše vlastné poistenie a odvody (alebo dane)
 • Odpisy zariadenia
 • Kancelárske vybavenie (možno aj káva)
 • Cestovné náklady
 • Materiál

Príklad jednorazových nákladov:

 • Nákup zariadenia (tlačiarne atď.)
 • Vybavenie kancelárie/štúdia/priestoru
 • Obchodná licencia
 • Kurzy

→ Rozsah práce

Dôležitou položkou pri stanovovaní ceny je nielen to, koľko hodín denne chcete pracovať, ale aj to, koľko hodín môžete reálne odpracovať. Ak ste ako freelancer platení hodinovou mzdou, je dôležité si uvedomiť, že ide väčšinou o reálne odpracované hodiny a len veľmi zriedkavo je to 8 hodín práce denne (zamestnanec strávi v práci 8 hodín denne, ale koľko z toho skutočne pracuje?)

→ Ceny konkurencie / priemer odvetvia

Viete, kam zaradiť svoju službu alebo produkt? Máte zavedené meno, alebo práve začínate a snažíte sa preraziť? Aká je vaša pridaná hodnota v porovnaní s rovnakým produktom/službou od konkurencie? Aký je dopyt a ponuka na trhu po vašej službe alebo výrobku? Má výrobok nejakú umeleckú alebo autorskú hodnotu? Ak sa dokážete objektívne zaradiť na os konkurencie, získate malé vodítko pri tvorbe cien.

→ Hodinová sadzba

Ukážme si to na príklade pracovníka na voľnej nohe. Ak sú vaše náklady na podnikanie a život napríklad 50 tis. mesačne a viete, že môžete pracovať 130 hodín mesačne, vaša hodinová sadzba by mala byť 385 Kč.

💡FakturaOnline.sk tip: Nastavte si minimálny čas na prácu. Napríklad 15 minút, ktoré si budete účtovať, aj keď činnosť bude trvať len 10 minút (pokiaľ sa úloha nedá zaradiť do dlhšieho časového úseku, ktorý tomuto klientovi venujete). Koniec koncov, aj na takúto malú úlohu sa musíte sústrediť, ujasniť si informácie atď.

→ Zvýšenie cien

Ak ste ako firma nútení zvýšiť ceny, je vždy dobré byť transparentný. Vysvetlite klientom/zákazníkom, prečo sa tak deje, aká časť vstupných nákladov sa zvýšila na vašej strane atď. Ďalším bodom je aj včasné informovanie. Ak máte materiál a ďalšie veci potrebné na prácu v určitom množstve nakúpené na sklade, môžete včas odhadnúť, kedy k zvýšeniu dôjde.

Patríte tiež medzi podnikateľov, ktorí bojujú s nervozitou, keď ide o stanovenie ceny vlastného tovaru/produktov, alebo ste veľmi dobrí vo výpočte skutočnej hodnoty, a teda aj zodpovedajúcej ceny toho, čo ponúkate? Chýba vám nejaký ďalší bod pre lepšie stanovenie ceny? Dajte nám vedieť.