Inflácia má vplyv na cenovú hladinu; v praxi to znamená, že za rovnaké množstvo peňazí si v súčasnosti môžete kúpiť menej tovaru ako predtým. V januári inflácia vzrástla na 17,5 %. Ako môžem správne investovať svoje peniaze, aby nestratili na hodnote?

Sporiace účty

Ak potrebujete mať v blízkej budúcnosti prístup k hotovosti, je vhodné si založiť sporiaci účet.Výnosy na sporiacich účtoch sa v súčasnosti pohybujú okolo 5 %, čo síce nepokryje ani infláciu, ale je to dobré pre tých z vás, ktorí neradi riskujú a obávajú sa, že sa im peniaze nevrátia. Používanie sporiaceho účtu je bezpečné, pretože peniaze sú zo zákona poistené do určitej výšky.

Indexové fondy

Indexový fond je typ podielového fondu, ktorý drží akcie určitého trhového indexu (napríklad S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average). Indexové podielové fondy sú jedny z najlepších dostupných investícií na dlhodobé sporenie. Okrem toho, že sú vďaka nízkym poplatkom za správu fondu nákladovo efektívne, indexové podielové fondy sú menej volatilné ako aktívne spravované fondy, ktoré sa snažia prekonať trh. Indexové fondy môžu byť vhodné najmä pre mladých investorov s dlhým časovým horizontom, ktorí môžu alokovať väčšiu časť svojho portfólia do akciových fondov s vyšším výnosom.

Dividendové akcie

Dividendy sú pravidelné peňažné platby, ktoré spoločnosti vyplácajú akcionárom, a často sa spájajú so stabilnými, ziskovými spoločnosťami. Hoci ceny akcií nemusia rásť tak vysoko alebo tak rýchlo ako v prípade spoločností v rastovej fáze, môžu byť pre investorov atraktívne vďaka dividendám a stabilite, ktorú poskytujú.

Investovanie do zlata

Zlato si zachováva svoju hodnotu a na rozdiel od mien naň nemajú priamy vplyv rozhodnutia o úrokových sadzbách a nemožno ho tlačiť s cieľom kontrolovať ponuku a dopyt. Zlato je vzácne aktívum, ktoré si v priebehu času zachováva svoju hodnotu a osvedčilo sa ako poistka proti nepriaznivým ekonomickým udalostiam. Z tohto dôvodu mnohí investori považujú zlato za bezpečný prístav.

ETF

Fond obchodovaný na burze alebo ETF je typ investičného produktu, s ktorým sa obchoduje na burze, podobne ako s akciami a dlhopismi. ETF zvyčajne pozostávajú zo súboru rôznych akcií, dlhopisov, komodít alebo iných finančných nástrojov a sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť určitého indexu. ETF poskytujú investorom diverzifikáciu a likviditu a možno ich kupovať a predávať na burze počas celého obchodného dňa.

Investice v roce 2023. FakturaOnline.sk představuje ty nejlepší způsoby a místa, kam investovt.