Či už začínate podnikať, alebo sa v práci prvýkrát venujete faktúram, je dobré vedieť, ako na to.

Čo je to faktúra?

Faktúra je účtovný doklad vystavený podnikom za predanú službu alebo tovar a tiež prijatý od jeho dodávateľov za ich tovar.

Často sa faktúra alebo účtovný doklad zamieňa aj s daňovým dokladom, ktorý však vystavujú len platitelia DPH. Preto majú daňové doklady a účtovné doklady aj trochu odlišné náležitosti.

Ak platíte DPH štátu, musíte vystaviť faktúru - daňový doklad za všetky svoje transakcie.

Na takejto faktúre nezabudnite uviesť nasledujúce údaje:

 • Údaje o dodávateľovi a zákazníkovi - meno osoby alebo spoločnosti,
 • Sídlo vašej spoločnosti,
 • IČO a DIČ,
 • Označenie registra a zápis v obchodnom registri,
 • Rozsah služieb, počet predaných výrobkov,
 • Dátum vystavenia, dátum splatnosti a ukončenia, zdaniteľné plnenie,
 • Forma úhrady faktúry a číslo účtu,
 • Informácie o výške dane.

Vzor, ako takáto faktúra DPH vyzerá, nájdete na webovej stránke  FakturaOnline.sk.

Faktúry neplatcov DPH

V prípade podnikateľov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí nie sú platcami DPH, sa ďalej rozlišuje, či vystavovateľ faktúry vedie účtovníctvo alebo nie. V prvom prípade musia vaše príjmy presiahnuť 25 miliónov Kč ročne.

Jediným rozdielom v prípade neplatcov DPH je označenie, že nie sú platcami DPH, a identifikácia dokladu (číselná alebo písomná - príkladom môže byť faktúra č. 202006).

Základné informácie sú:

 • Údaje o dodávateľovi a zákazníkovi - meno osoby alebo názov spoločnosti,
 • Sídlo vašej spoločnosti,
 • IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI,
 • Označenie registra a zápis v obchodnom registri,
 • Rozsah služieb, počet predaných výrobkov,
 • Dátum vystavenia, dátum splatnosti a ukončenia, zdaniteľné plnenie,
 • Forma úhrady faktúry a číslo účtu,

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade nájdete na  FakturaOnline.sk vzor faktúry pre neplatcu DPH.

Najjednoduchším riešením pre správnu fakturáciu so všetkými náležitosťami a bez zložitého vyhľadávania fakturačných údajov je však použitie online fakturačného nástroja FakturaOnline.sk. Tento nástroj vám umožní vystaviť faktúru v priebehu niekoľkých minút a budete mať istotu, že obsahuje všetko potrebné.