Ako napísať faktúru, ktorá zabezpečí rýchlu platbu za poskytnuté služby? Začína sa to s detailnou prípravou.

Uistite sa, že máte všetky relevantné údaje, ako sú mená a kontaktné údaje predávajúceho aj kupujúceho, dátum služby alebo predaja a podrobný zoznam poskytnutého tovaru alebo služieb.

Krok 1: Zhromaždenie informácií potrebných na napísanie faktúry

Začnite tým, že si vypíšete zoznam potrebných informácií, ktoré potrebujete mať po ruke pred napísaním faktúry. Patria sem údaje o predávajúcom a kupujúcom, ako je celé meno, adresa a kontaktné údaje, ako aj dátum služby alebo predaja a jasný opis tovaru alebo služieb.

Krok 2: Vyberte si čistý a profesionálny formát

Najdôležitejšie je rozvrhnutie faktúry. Nejde len o to, čo do nej zahrniete, ale aj o to, ako to prezentujete. Detaily, ako napríklad dôsledné písmo a rovné, rovnomerne rozmiestnené riadky, majú veľký vplyv na to, aby vaša faktúra vyzerala profesionálne.

Čo by na faktúre nemalo chýbať:

 • Záhlavie s názvom vašej firmy alebo logom.
 • časť s kontaktnými údajmi.
 • Hlavná časť s poskytnutým tovarom alebo službami.
 • Päta s údajmi o platbe a celkovou sumou.

Krok 3: Napíšte si základné prvky faktúry

V tomto kroku sa uistite, že vaša faktúra obsahuje všetky kľúčové informácie potrebné na to, aby bola platná a aby sa v nej dalo ľahko orientovať. Zahrňte nasledujúce prvky:

 1. Identifikáciu oboch zúčastnených strán.
 2. Jedinečné číslo faktúry na účely sledovania.
 3. Dátum vystavenia faktúry a jasné platobné podmienky.
 4. Podrobný opis tovaru alebo služieb s príslušnými cenami.
 5. Položkovitý rozpis, ktorý bude obsahovať cenu za každú službu alebo výrobok, príslušné dane a celkovú dlžnú sumu.

Krok 4: Podrobné informácie o poskytnutom tovare alebo službách

Pri uvádzaní zoznamu poskytnutého tovaru alebo služieb použite odrážky alebo formát tabuľky. Vďaka tomu bude faktúra prehľadná a profesionálna.

Príklad zoznamu služieb:

 • Vzduchovanie trávnika: 2 hodiny po 50 USD/hod.
 • Čistenie záhrady: 3 hodiny po 45 USD/hod.
 • Poplatok za likvidáciu odpadu: 30 USD.

Krok 5: Vypočítajte a uveďte celkovú dlžnú sumu

V tejto fáze je dôležité správne vypočítať celkovú sumu, ktorú vám zákazník dlhuje. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Súčtom všetkých nákladov na jednotlivé položky získate medzisúčet.
 • Na medzisúčet použite správnu sadzbu dane, aby ste zistili celkovú sumu dane.
 • Súčtom medzisúčtu a celkovej sumy dane získate konečnú sumu k úhrade.

Krok 6: Uveďte platobné podmienky a pokyny

V tejto časti faktúry jasne uveďte všetky platobné podmienky a pokyny, aby zákazník vedel, ako a kedy má zaplatiť. Uveďte dátum splatnosti, akceptované spôsoby platby (napríklad bankový prevod, kreditná karta alebo hotovosť) a všetky potrebné informácie, ako napríklad číslo účtu a variabilný symbol. Môžete tiež uviesť, či ponúkate zľavu za včasnú platbu alebo či sa uplatňujú sankcie za oneskorenú platbu. Tým zabezpečíte, že klienti budú mať k dispozícii všetky informácie potrebné na rýchle a presné zaplatenie.

Krok 7: Kontrola a finalizácia faktúry

Pred odoslaním faktúry je dôležité dôkladne skontrolovať všetky uvedené informácie. Tým sa zabezpečí, že faktúra bude správna a profesionálne pripravená. Skontrolujte nasledujúce body:

 • Prekontrolujte výpočty jednotlivých položiek a celkovú sumu.
 • Skontrolujte, či sú kontaktné údaje správne a čitateľné.
 • Skontrolujte, či sú platobné podmienky zrozumiteľné.

Krok 8: Pochopenie právnych požiadaviek a noriem

Pri vystavovaní faktúr je nevyhnutné dodržiavať všetky platné zákony a normy. Uistite sa, že vaša faktúra spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Platné daňové identifikačné čísla, ak je to potrebné.
 • Dodržiavanie správneho číslovania faktúr a dátumových záznamov.
 • Uchovávanie kópií počas zákonom stanoveného obdobia.

Každá faktúra musí spĺňať právne a profesionálne normy, ale slúži aj ako odraz vašej firmy. Dobre vyhotovená faktúra nielenže zabezpečí platbu, ale zároveň buduje dôveru a profesionalitu. Venujte čas jej správnemu vyhotoveniu a oplatí sa vám to v podobe dobrej povesti podniku a prevádzkovej efektívnosti.

Ak chcete ušetriť čas a zjednodušiť proces fakturácie, vyskúšajte našu službu FakturaOnline. Ponúkame vám možnosť vystaviť faktúru rýchlo a jednoducho vo vašom prehliadači bez nutnosti registrácie.