FakturaOnline.sk predstavuje novú funkciu, ktorá umožňuje prispôsobiť si číslovanie faktúr a výdavkov podľa vlastných preferencií. Tento návod vám krok za krokom ukáže, ako správne nastaviť číselné série a využívať všetky výhody tejto funkcie.

Formát číslovania faktúr a výdavkov je automaticky prednastavený podľa aktuálne používanej číselnej rady. Ak sa rozhodnete pri vystavovaní novej faktúry zmeniť číselnú sériu a prepísať pole Číslo faktúry, môžete si z ponuky vybrať, či chcete nové označovanie využiť len jednorazovo alebo nastavenie upraviť trvale.

Číselné rady faktur a výdajů

Rovnaká ponuka sa vám zobrazí aj pri úprave označovania Výdavkov.

Označovania Výdavkov.

Upravenie nastavení číselných rad

Na zmenu nastavení číselnej série je možné prepísať pole Číslo faktúry/Číslo výdavku pri vystavovaní nového dokladu.

Druhou možnosťou je prejsť do sekcie Môj účet a zvoliť možnosť Číselné rady, kde jednoducho nastavíte požadovaný formát číselného označovania faktúr a výdavkov, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

Upravenie nastavení číselných rad

FakturaOnline.sk automaticky prispôsobuje formát číselného označovania podľa aktuálne používanej číselnej rady. Ak chcete zmeniť formát číselného označovania, máte možnosť vybrať z troch prednastavených variantov alebo si vytvoriť vlastný formát číselných rad.

Upravenie nastavení číselných rad

Skratky pre vytváranie číselných rad:

Pre ľahké vytváranie číselných rad sa využívajú nasledujúce skratky:

  • {YYYY} alebo {YY} – táto premenná predstavuje aktuálny rok; YYYY=2023, YY=23
  • {MM} – táto premenná predstavuje aktuálny mesiac
  • {NNNN} – táto premenná predstavuje počítadlo čísla faktúry s počiatočnými nulami. Skratku je možné upraviť podľa požadovaného počtu núl; napríklad {NN} pre 01.

Navrhované formáty číselných rad

  • Formát 1: Rok-Mesiac-Číslo {YYYY}{MM}{NNNN}

Tento formát kombinuje aktuálny rok, mesiac a číselné poradie faktúry.

Príklad: Faktúra č. 1 v decembri roku 2023 bude označená číslom 2023120001.

Formát 1: Rok-Mesiac-Číslo {YYYY}{MM}{NNNN}
  • Formát 2: Rok-Číslo {YYYY}{NNNN}

Druhý formát vytvára automatické číslovanie podľa roku vystavenia a poradového čísla.

Príklad: Faktúra č. 1 roku 2023 bude označená číslom 20230001.

Formát 2: Rok-Číslo {YYYY}{NNNN}
  • Formát 3: Poradové číslo faktúry {NNNN}

Tretí navrhovaný formát zahŕňa iba číslo faktúry.

Príklad: Ak posledná faktúra mala číslo 0001, nasledujúca bude označená ako 0002.

Formát 3: Poradové číslo faktúry {NNNN}

💡 Pri výbere akéhokoľvek formátu je možné poradové číslo faktúry upraviť v stĺpci Poradové číslo podľa aktuálnych potrieb.

 Poradové číslo

Vytvorenie vlastného formátu číselného označovania

Ak žiadny z prednastavených formátov nezodpovedá vašim potrebám, môžete si jednoducho vytvoriť vlastný pomocou vyššie vysvetlených skratiek.

  • Príklad 1: {YYYY}/{NN}

Tento formát vytvorí číslo faktúry/výdavku, kde bude uvedený rok vydania, lomítko a poradové číslo.

Prvá faktúra v roku 2023 bude označená ako 2023/01.

Príklad 1: {YYYY}/{NN}
  • Príklad 2: VF{YYYY}/{MM}/{NN}

Pri vytváraní číselnej série môžete do stĺpca vkladať aj text. Ak teda napríklad chcete mať vo svojom označovaní označenie VF (vydaná faktúra), text môžete jednoducho vpísať.

Prvá vydaná faktúra v decembri 2023 bude mať názov VF2023/12/01.

Príklad 2: VF{YYYY}/{MM}/{NN}

Uloženie nastaveného formátu číselného označovania

Po úpravách formátu číselného označovania stačí vybrať možnosť Uložiť a môžete ihneď začať fakturovať!

Uloženie nastaveného formátu číselného označovania

💡 FakturaOnline.sk aktualizuje rok vystavenia faktúry/pridanie výdavku a po prechode do nového roku začne automaticky používať nové číslovanie.

📩 Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese h[email protected], ak máte dodatočné otázky alebo potrebujete pomoc s nastavením číselných rad. Sme tu pre vás!