Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.sk si používateľ môže vybrať z niekoľkých typov. Jedným z nich je zálohová faktúra.

Zálohová faktúra

Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom (neodpočítava sa z nej daň), je to doklad, ktorý predchádza finančnej transakcii a informuje zákazníka o cene, ktorú má zaplatiť za poskytnutie služby alebo výrobku.

Celý proces je s FakturaOnline.sk veľmi jednoduchý, stačí mať základné údaje (IČO) odberateľa a dodávateľa. Dátum splatnosti, dátum vystavenia a ďalšie údaje možno vždy prispôsobiť potrebám vystaviteľa a zákazníka.

Šablóna zálohovej faktúry

Šablóna zálohovej faktúry