FakturaOnline.sk umožňuje vystaviť niekoľko typov faktúr vrátane faktúry s prenesením daňovej povinnosti.

Prenesená daňová povinnosť faktúra

Tento typ faktúry sa vystavuje vtedy, keď daň nepriznáva a neplatí dodávateľ služby alebo tovaru, ale odberateľ. DPH teda neplatí odberateľ dodávateľovi, ale platí ju priamo štátu. Možnosť prenesenia daňovej povinnosti sa nevzťahuje na všetky služby a tovary a ide o systém len medzi platiteľmi DPH. Prenos daňovej povinnosti sa nevzťahuje na konečných užívateľov.

 

Prenesená daňová povinnosť - údaje z faktúry:

  • Základné údaje pre fakturáciu (identifikačné číslo, dátum zdaniteľného plnenia, ...) -viac o fakturačných údajoch v príručke Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk
  • Hodnoty DPH zaplatené odberateľom služby alebo tovaru
  • V poznámke musí byť uvedené, že DPH platí odberateľ

 

❗️ FakturaOnline.sk vyplní poznámku automaticky pri výbere typu faktúry - Prenesená daňová povinnosť. Pri vystavovaní nie je potrebné do poznámky nič ďalšie zadávať.

Šablóna: Prenesená daňová povinnosť faktúra

Šablóna: Prenesená daňová povinnosť faktúra