Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.sk si používateľ môže vybrať z niekoľkých typov. Jedným z nich je klasický daňový doklad.

Faktúra s DPH - Daňový doklad

Najžiadanejším vzorom je bezpochyby klasická faktúra pre plátcu DPH, teda daňový doklad. Ten musí byť zo zákona označený slovným spojením Daňový doklad, pričom slovo Faktúra povinné nie je. Okrem ďalších štandardných náležitostí ako meno, adresa, IČO a DIČ odberateľa a dodávateľa, dátumu vystavenia a splatnosti je povinné uviesť tiež základ dane a % výšku DPH pri jednotlivých položkách. Pripomíname, že podpis ani pečiatka vystavovateľa povinné nie sú! PDF Faktúra z FakturaOnline.sk zaslaná emailom je tak platným daňovým dokladom.

Šablóna faktúry s DPH - Daňový doklad

Šablóna faktúry s DPH - Daňový doklad