FakturaOnline.sk rozlišuje medzi platcami a neplatcami DPH a automaticky mení formulár podľa toho, ktorú možnosť si klient pri vytváraní faktúry vyberie.

Každý podnikateľ vie, do akej kategórie patrí. Prípadne, ak sa faktúry vystavujú pre viacero subjektov z jedného účtu, je možné na začiatku vytvárania faktúry vybrať z viacerých typov faktúr v poli Druh faktúry v časti Faktúra.