Pri vystavovaní akéhokoľvek typu faktúry je možné nahrať logo a pečiatku spoločnosti, ktoré sa zobrazia na vystavených faktúrach. Všetky dôležité informácie sú popísané nižšie, vrátane toho, aké súbory použiť atď.

Kde nahrať logo a pečiatku?

Súbory môžete vkladať priamo do časti Vystaviť faktúru v časti Všeobecné nastavenia.

Táto časť môže byť primárne skrytá a je potrebné ju najprv rozbaliť.

Súbory vyberá používateľ zo svojho počítača a musia byť vo formátoch: jpg, jpeg, gif alebo png.  FakturaOnline.sk si poradí s orezaným formátom bez pozadia aj s celým obrázkom.

Je dôležité zvoliť dostatočnú veľkosť súboru, v prípade malého obrázku nemusí byť všetko dobre čitateľné a pri veľkom môže mať používateľ problém vtesnať celý súbor do výrezu pre logo alebo pečiatku.

⚠️ Nahraný súbor sa automaticky použije na všetky ostatné faktúry vystavené používateľom.

Logo a pečiatka

V pravém sloupci jsou dále možnosti Logo a Pečiatka, kam je možné soubory nahrát. 

Aké sú možnosti práce s logom a pečiatkou?

Logo a pečiatku je možné ďalej prispôsobiť tak, aby sa na faktúrach zobrazovali presne podľa potrieb používateľa. Medzi funkcie práce s týmito súbormi patrí orezanie alebo zmena veľkosti. FakturaOnline.sk zároveň zabezpečuje, aby mal výsledný súbor správnu veľkosť pre faktúru a aby obrázky neboli deformované.