Podnikanie počas štúdia sa stáva medzi mladými ľuďmi čoraz populárnejším trendom. Študenti si uvedomujú, že okrem teoretických vedomostí získaných v škole je dôležité získať aj praktické skúsenosti, ktoré im môžu uľahčiť prechod do pracovného života. A podnikanie je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako tieto skúsenosti získať.

Prečo začať podnikať počas štúdia?

 • Získavanie praktických skúseností: Podnikanie ponúka študentom možnosť aplikovať teoretické vedomosti v praxi. Naučia sa, ako viesť firmu, komunikovať so zákazníkmi, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia.
 • Finančná nezávislosť: Pre mnohých študentov je podnikanie spôsobom, ako si privyrobiť a získať finančnú nezávislosť. To môže byť kľúčové najmä pre tých, ktorí chcú minimalizovať závislosť od rodičov alebo sa vyhnúť pôžičkám.
 • Networking a budovanie kontaktov: Podnikanie umožňuje študentom stretávať sa s ľuďmi z rôznych oblastí a budovať si cenné kontakty. Tieto kontakty môžu byť kľúčové pri hľadaní zamestnania alebo rozširovaní podnikania po ukončení štúdia.

Ako skĺbiť štúdium a podnikanie?

Štúdium si vyžaduje dobrú organizáciu a efektívne riadenie času. Niekoľko tipov, ako ho zvládnuť:

 • Plánovanie: Je dôležité si vytvoriť rozvrh, ktorý zahŕňa ako študijné povinnosti, tak aj čas venovaný podnikaniu. Efektívne plánovanie pomôže študentom vyhnúť sa stresu a preťaženiu.
 • Prioritizácia úloh: Stanovenie priorít je kľúčové. Študenti by mali vedieť, ktoré úlohy sú najdôležitejšie a ktorým sa venovať najskôr. Pomocou zoznamov úloh a denných plánov môžu lepšie riadiť svoje povinnosti.
 • Využite technológie: Používajte aplikácie a nástroje na riadenie času a projektov, ako sú Trello, Asana alebo Google Kalendár.
 • Využitie dostupných zdrojov: Mnoho univerzít ponúka podporu pre študentov-podnikateľov. Môže ísť o mentoring, workshopy, finančnú podporu alebo prístup k podnikateľským inkubátorom. Je dobré sa informovať o dostupných možnostiach na svojej škole.
 • Udržiavajte rovnováhu: Nezabudnite si vyhradiť čas na oddych a relaxáciu, aby nedošlo k vyhoreniu.


Vyhnite sa bežným chybám

Podnikanie počas štúdia môže byť skvelou príležitosťou, ale je dôležité vyhnúť sa niekoľkým bežným chybám, ktoré môžu brániť úspechu:

 1. Preťaženie: Vyvarujte sa preťaženiu, či už štúdiom alebo podnikaním. Uistite sa, že máte dostatok času na odpočinok. 
 2. Nedostatočné plánovanie: Bez dôkladného plánovania sa ľahko dostanete do situácie, keď nestíhate. Pravidelné hodnotenie pokroku a prispôsobovanie plánov je kľúčom k úspechu.
 3. Podcenenie trhu: Pred začatím podnikania vykonajte dôkladný prieskum trhu. Zistite, kto sú vaši potenciálni zákazníci a aké sú ich potreby.

Výhody a nevýhody podnikania počas štúdia

Výhody:

 • Flexibilita: Študenti si môžu sami určovať pracovný čas a prispôsobiť ho svojim študijným povinnostiam. 
 • Osobný rast: Podnikanie pomáha rozvíjať zručnosti ako sú vedenie, rozhodovanie, kreativita a odolnosť. 
 • Možnosť zlyhania bez veľkých následkov: Študenti majú výhodu, že môžu experimentovať a učiť sa z chýb v relatívne bezpečnom prostredí, skôr než vstúpia na trh práce.

Nevýhody:

 • Časová náročnosť: Kombinácia štúdia a podnikania môže byť časovo náročná a vyčerpávajúca. 
 • Finančné riziko: Podnikanie môže vyžadovať počiatočné investície, čo môže byť pre študentov finančne náročné. 
 • Stres a tlak: Balansovanie medzi štúdiom a podnikaním môže spôsobiť stres a tlak, čo môže negatívne ovplyvniť ako študijné výsledky, tak aj podnikanie.

Záver

Podnikanie počas štúdia môže byť náročné, ale aj veľmi užitočné. Kľúčom k úspechu je efektívne riadenie času, schopnosť určiť si priority a udržať rovnováhu medzi štúdiom a podnikaním. Ak sa vám podarí správne plánovať a riadiť svoj čas, môžete získať cenné skúsenosti, ktoré vám pomôžu v budúcej kariére, a zároveň si užívať finančné a osobné výhody, ktoré podnikanie prináša.


Pre jednoduchšiu správu faktúr a účtovníctva počas podnikania vám odporúčame vyskúšať našu aplikáciu FakturaOnline, ktorá vám umožní vystavovať faktúry priamo v prehliadači bez potreby registrácie alebo vkladania kreditnej karty. Ponúkame vám 5-týždňovú bezplatnú skúšobnú verziu, takže si môžete nezáväzne vyskúšať všetky funkcie.