Koniec roka pomaly klope na dvere a vy neviete, čo robiť skôr? Inšpirujte sa našimi tipmi a využite toto hektické obdobie naplno.

Kontrola účtovníctva

Pred koncom roka je potrebné vykonať účtovnú kontrolu alebo audit, aby sa overili finančné výkazy. Účtovníctvo musí byť vedené čestne a správne, pretože len tak je možné riadne riadiť podnik a prijímať strategické rozhodnutia. Ročná uzávierka je potom procesom kontroly, odsúhlasenia a overenia, či boli všetky transakcie správne zaúčtované.

Pre podnik je dôležitejšie sledovať príjmy a výdavky ako výnosy a náklady. Každý podnikateľ by mal pravidelne sledovať peňažné toky príjmov a výdavkov a na základe účtovných údajov vypracovať ďalšie strategické opatrenia.

Dane

Na konci roka je potrebné uzavrieť účtovníctvo, čo zahŕňa podanie daňových priznaní a hlásení do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Koniec roka je veľmi hektické obdobie a firmy často riešia daňové priznania na poslednú chvíľu. Začnite tieto povinnosti riešiť v predstihu a bez stresu. Hoci daňové priznania je možné podávať až do 1. apríla, je dobré si tieto papiere vybaviť čo najskôr.

Investovanie

Na konci roka sa v spoločnosti rozdeľuje zisk a v ideálnom prípade by sa časť zisku mala investovať. Len investovaním do vlastného podniku môžete dosiahnuť vyššie výnosy a byť na trhu úspešnejší. Je však dôležité investovať nielen priamo do podniku, ale aj do iných oblastí, aby sa zabezpečila čo najlepšia diverzifikácia, a tým aj pasívny príjem. V dnešnej dobe vysokej inflácie je obzvlášť dôležité nedržať peniaze na účte, ale rozumne investovať.

Investovanie a určenie stratégie

Určenie stratégie

Dosiahli ste stanovené ciele? Zhodnoťte, ako sa vám darilo počas roka, a stanovte si ciele na nasledujúci rok. Určite presné kroky, ktoré podniknete na ich dosiahnutie. Keď si stanovíte ciele, prevezmete kontrolu nad smerovaním svojho podnikania. Vytvoríte si víziu svojho podnikania a oveľa ľahšie ju dosiahnete, či už sami, alebo so svojím tímom. Ciele by mali byť SMART a mal by s nimi byť oboznámený celý tím, len tak sa dajú v budúcnosti dosiahnuť.

 

Obdarujte svojich obchodných partnerov a zamestnancov

Nezabúdajte pred Vianocami na svojich obchodných partnerov a zamestnancov a posilnite svoje vzťahy premysleným darčekom, ktorým im dáte najavo, že si ich vážite. Prijatie darčeka je silný zážitok a podporí dobré vzťahy.

Uzavrite rok, zhodnoťte, ako sa vám darilo, a do nasledujúceho roka vstúpte s už stanovenou obchodnou stratégiou a vybavenými dokladmi.