Ak vystavovateľ faktúry - poskytovateľ služieb - urobil chybu v už odoslanej faktúre, určite to nie je neriešiteľný problém. Nesprávne údaje o zúčastnených stranách alebo o sume sú pomerne bežné a aj ten najskúsenejší účtovník sa niekedy môže pomýliť. Práve preto existuje takzvaný opravný daňový doklad.

Na opravu faktúry sa používa opravný daňový doklad (ODD) alebo predtým aj dobropis a vrubopis. ODD vystavuje poskytovateľ služieb alebo tovaru, t. j. dodávateľ, ktorý vystavil pôvodnú faktúru.

Opravný daňový doklad môže byť vystavený v plusovej aj mínusovej hodnote, podľa toho, či znižuje alebo zvyšuje pôvodnú sumu. A ako už názov napovedá - ODD je určený pre platiteľov DPH.

Tak ako každý iný daňový (alebo nedaňový) doklad, aj ODD má svoje predpísané náležitosti.

Údaje o opravnom daňovom doklade:

  • Údaje o odberateľovi a dodávateľovi sú rovnaké ako na pôvodnej faktúre
  • Evidenčné číslo pôvodnej faktúry
  • Registračné číslo ODD
  • Dôvod opravy (v prípade FakturaOnline.sk sa uvádza v poznámkach v dolnej časti)
  • Rozdiel (ak existuje) medzi pôvodným a opraveným základom dane
  • Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane
  • Rozdiel v sume
  • Dátum opravovanej daňovej udalosti

Potvrdenie zákazníka

Predtým bolo potrebné, aby zákazník potvrdil aj vystavenie ODD (alebo zmenky/kreditného listu), čo už nie je potrebné. Odporúčame len, aby ste vždy mali nejaké potvrdenie o tom, že ODD bol zákazníkovi doručený.

S FakturaOnline.sk stačí vyplniť napríklad novú výšku dane a ostatné časti sa automaticky vypočítajú ako pri iných typoch dokladov. To stále znamená, že nielenže ušetríte čas, ale budete mať na doklade aj všetky údaje.