S FakturaOnline.sk vás už žiadna jazyková bariéra nezastaví! Vyberte si z ponuky 9 jazykov a fakturujte kamkoľvek vo svete.

Ako zvoliť jazyk faktúry?

Jazyk faktúry je možné vybrať priamo pri vystavovaní faktúry v sekcii Nastavenie.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • Slovenčina
  • Čeština
  • Poľština
  • Angličtina
  • Nemčina
  • Francúzština
  • Španielčina
  • Srbčina
  • Holandčina

Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

❗️ Pri výbere daného jazyka sa položky vyplnia v slovenčine, ale po vystavení budú vo zvolenom cudzom jazyku.

Invoice in English