Pre vystavenie faktúry, kedy má byť platba odoslaná na účet vedený v zahraničnej banke je nutné poznať aj IBAN a SWIFT.

Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.sk pre platbu do zahraničia je možnosť platby na zahraničný účet v sekcii Bankový účet po zaškrtnutí možnosti Zobraziť IBAN (medzinárodné číslo účtu).

IBAN SK

IBAN (International Bank Account Number) alebo medzinárodný formát čísla účtu (ten má pridelený aj každý bežný bankový účet pre prípad, že by bolo nutné naň poslať platbu zo zahraničného účtu).

IBAN má nasledujúcu štruktúru:

  • 2 znaky – kód krajiny
  • 2 znaky – kontrolná číslica – umožňuje programovú kontrolu čísla – ochrana proti chybne zadanému číslu účtu (napr. z dôvodu preklepu)
  • 20 znakov – kód banky a číslo účtu v rámci bánk.
  • Číslo účtu vo formáte IBAN má dve podoby – elektronickú (bez medzier) a písomnú (s medzerou za každou štvoricou znakov pre lepšiu orientáciu)

SWIFT (Society pre Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je poskytovateľská spoločnosť, ktorá bankám vydáva jedinečný kód, tzv. BIC (Bank Indentifier Code).

IBAN + SWIFT SK