Základné údaje

Najprv si zvoľte požadovaný typ faktúry, ktorý chcete vygenerovať. Na výber máte niekoľko možností:

  • Faktúra - daňový doklad (pre platiteľov DPH)
  • Faktúra bez DPH (pre neplatiteľov DPH)
  • Zálohová faktúra

Ďalším krokom je vyplnenie čísla faktúry. Číslo faktúry musí byť vždy jedinečné (nesmie sa opakovať) a musí tvoriť číselnú radu. Odporúčaný formát je napr. rok a poradové číslo faktúry v danom roku - 20090001. Každá ďalšia faktúra bude mať číslo o jednotku vyššie.

Ak si prajete, aby faktúra mala iný dátum vystavenia ako dnešný, môžete si ho nastaviť. Ak vystavujete faktúru - daňový doklad, môžete si tiež zvoliť dátum zdaniteľného plnenia. Ďalej si vyberte splatnosť faktúry z daných možností. Ak zvolíte splatnosť napríklad 14 dní, bude na faktúre dátum splatnosti 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Odporúčame taktiež vyplniť vaše meno a priezvisko do políčka "Vystavil". Vaši klienti tak budú vedieť, kto za faktúru zodpovedá.

Nastavenie

V sekcii nastavenia nájdete možnosti, ako ovplyvniť parametre vygenerovanej faktúry.

Voľba "Zadávanie cien" určuje, či sú ceny položiek zadávané vrátane DPH (cena bez DPH sa dopočíta), alebo sú ceny bez DPH a dopočíta sa cena s DPH.

Ak chcete vystaviť faktúru v inej mene ako v Eurách, vyberte si požadovanú menu z možností voľby "Mena". Hneď ako vyberiete menu, zobrazí sa vám kurz danej meny podľa SNB ku dňu vystavenia. Ak zmeníte dátum vystavenia, zobrazí sa vám kurz danej meny k vybranému dátumu vystavenia.

Ak si prajete zaokrúhliť výslednú čiastku faktúry, vyberte požadovaný druh zaokrúhľovania z voľby "Zaokrúhľovanie".

>Požadovaný druh úhrady faktúry predstavuje voľba "Forma úhrady". Ak zvolíte možnosť "Bankový prevod", nezabudnite vyplniť aj číslo vášho bankového účtu v sekcii "Dodávateľ".

Poslednou možnosťou nastavenia faktúry je vloženie naskenovaného podpisu alebo pečiatky s podpisom - obrázok formáte JPG, PNG alebo GIF s odporúčanými rozmermi max. 400x400px, max. 1MB.

Odberateľ

V sekcii odberateľ vyplníte zákazníka, ktorému vystavujete faktúru. Ak najprv vyplníte IČO odberateľa, jeho meno a adresa sa automaticky načítajú.

Dodávateľ

Sekcia dodávateľ predstavuje vás či vašu firmu. Rovnako ako u odberateľa, ak najprv vyplníte vaše IČO, meno a adresa sa automaticky doplnia.

Ak ste platiteľom DPH, nezabudnite vyplniť vaše DIČ. V prípade, že platiteľom DPH nie ste, DIČ nevyplňujte - na faktúre sa zobrazí informácia o tom, že nie ste platiteľom DPH.

Ak ste si nastavili formu úhrady faktúry bankovým prevodom, nezabudnite taktiež vyplniť číslo vášho bankového účtu. Číslo vášho účtu stačí zadať v štandardnom formáte (napr. 2700812412/2010). Názov vašej banky sa automaticky zistí z čísla účtu, ktoré ste zadali a zobrazí sa pod políčkom "Číslo účtu". Z vami zadaného čísla účtu sa taktiež automaticky vygeneruje vaše číslo IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) a SWIFT kód. Obidve tieto informácie sú podstatné pre platby zo zahraničia.

Položky

Posledným krokom k vašej faktúre je vyplnenie položiek vašej faktúry. U každej položky máte možnosť vyplniť počet, typ jednotiek množstva, popis, sadzbu DPH a cenu. Ak vystavujete faktúru bez DPH (nie ste platiteľom DPH), voľba DPH bude neaktívna a na výslednej faktúre sa neobjaví.

Pri každej úprave počtu, ceny alebo sadzby DPH sa celková cena faktúry automaticky prepočíta.

Vystavenie faktúry

Pred odoslaním formuláru vám odporúčame si zadané údaje ešte raz skontrolovať. Potom už stačí len kliknúť na tlačidlo "Vystaviť faktúru". Hneď na to vám systém ponúkne vašu PDF faktúru na stiahnutie. Jednoducho si ju uložíte k sebe do počítača a môžete si ju vytlačiť, odoslať e-mailom, alebo s ňou akokoľvek inak pracovať.