FakturaOnline.sk je nástroj na vystavovanie faktúr. Nahrádza napríklad excel alebo zložité účtovné programy. Všetko funguje online.

Na vyskúšanie všetkých funkcií je k dispozícii skúšobná verzia, ktorá zodpovedá tarife PREMIUM a trvá 5 týždňov.

Po uplynutí skúšobnej doby sú k dispozícii dve ročné tarify - MINI a PREMIUM.

FakturaOnline.sk môže vystavovať niekoľko typov faktúr. Patria medzi ne:

Vystavené faktúry je možné stiahnuť (vo formáte PDF, ISDOC a XML) alebo v závislosti od zvoleného predplatného napríklad hromadne upravovať alebo vykonávať ich editáciu.

Výhodou FakturaOnline.sk je okrem jednoduchosti a rýchlosti vystavovania faktúr aj prepojenie systému nielen na ARES, ale aj na iné databázy, ktoré sa pri zadávaní údajov do faktúry automaticky spárujú a vyplnia všetky údaje za používateľa.